GENÇ ARAŞTIRMACILAR SEMPOZYUMU (ONLINE) “TOPLUMSAL CİNSİYET VE HAKLAR”



Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ve

UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü işbirliğiyle

GENÇ ARAŞTIRMACILAR SEMPOZYUMU (ONLINE)

“TOPLUMSAL CİNSİYET VE HAKLAR”

 6-7 Kasım 2020

 Sempozyum Hakkında

Sempozyum, genç araştırmacılarca toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürütülen nitel, nicel, disipline özgü veya disiplinler arası çalışmalara akademik bir alan sunmayı amaçlamaktadır. Sempozyuma katılım ücretsiz olup, sonunda katılımcı araştırmacılara katılım sertifikası verilecektir. Sempozyum dili Türkçe’dir. Sunulan tebliğlerin KOÇ-KAM araştırma yayınları kapsamında basılması planlanmaktadır. Sempozyumun ilk gününde tebliğ sunumlarına dayalı oturumlar, ikinci gününde tebliğ sunan araştırmacılara yönelik olarak bir yöntem semineri planlanmaktadır. Yöntem semineri, farklı araştırma yöntemlerine ilişkin güncel gelişmelere ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden araştırma yöntemlerine odaklanacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Sempozyum’a Türkiye’nin her yerinden, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında hak temelli çalışan hukuk, sosyoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi, tarih, uluslararası ilişkiler vb. bütün sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmakta olan veya doktorasını en fazla üç yıl önce tamamlamış olan araştırmacılar başvurabilir. Tebliğ seçiminde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili araştırmalara öncelik tanınacaktır.

Tebliğ Özeti ve Makale Teslimleri için Tarihler

En fazla 750 kelime olmak üzere tebliğ özetleri, 250 kelimeyi geçmeyecek bir özgeçmiş ile birlikte online başvuru formu aracılığıyla 30 Eylül 2020 tarihine kadar gönderilmelidir. Akademik kurulun onayladığı özetler 12 Ekim 2020 tarihinde duyurulacaktır.

ONLINE BAŞVURU FORMU

https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/genc_arastirmacilar_sempozyumu_online

Teknik Detaylar

Sempozyum görüntülü konferans sistemi üzerinden çevrimiçi gerçekleşecektir.  Tebliğleri kabul edilen adaylar sunumlarını 6 Kasım 2020 tarihinde kamuya açık olarak organize edilecek etkinlikte telekonferans yoluyla paylaşacaklardır. Koç Üniversitesi gerekli bağlantı linklerini ve teknik hizmeti sağlayacaktır.

Bilgi ve İletişim: kockaminfo@ku.edu.tr