Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu