Milletlerarası Özel Hukuk Genç Akademisyenler SempozyumuMilletlerarası Özel Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu, milletlerarası özel hukuk alanında çalışan genç meslektaşlarımıza akademik çalışmalarını paylaşabilmeleri için bir platform sunma fikriyle düzenlenmektedir. Sempozyum kapsamında, milletlerarası usul hukuku, milletlerarası tahkim hukuku ve kanunlar ihtilafı hukuku alanlarında tebliğler sunulacaktır. Konuşmacılar doktora tez aşamasında bulunan veya doktora tezlerini en geç dört yıl önce başarıyla savunmuş olan genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Sempozyum kapsamında sunulan tebliğler kitaplaştırılarak yayınlanacaktır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı