Tebliğ Çağrısı Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu II -Prof. Dr. Tuğrul Ansay Anısına: Anonim Şirketler Hukukunun Gelecek On Yılı