Giden Öğrenciler İçin Bilgiler

Erasmus+ programı kapsamında yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuna değişim için gitmek üzere seçilmiş olan lisans öğrencilerinin Hukuk Fakültesi tarafından yapılması gereken işlemleri ile ilgili bilgiler bu sayfada yer almaktadır.

Hukuk Fakültesi’ne ne için ve ne zaman başvurulmalıdır?

Hukuk Fakültesi’ne üç aşamada başvuru yapılması gereklidir.

Hareketlilik öncesinde

Hareketlilik başlamadan önce iki belgenin imzalanması için Hukuk Fakültesi’ne başvuru yapılması gerekmektedir:

 • Öğrenim anlaşması (hareketlilik öncesi) [Learning agreement (before mobility)]
 • Ders denklik formu (hareketlilik öncesi) [Course equivalency form (before mobility)]

Bu başvuru, hareketlilik başlamadan en az bir ay önce yapılmış olmalıdır.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları öğrenim anlaşmasının kendilerine önceden gönderilmiş olmasını isteyebilmektedir. Bu durumlarda, öğrenim anlaşmasına ihtiyaç duyulan tarihten en az bir ay önce Hukuk Fakültesi’ne başvuru yapılmalıdır.

Hareketlilik sırasında

Öğrenim anlaşmasında belirlenen derslerin hareketlilik sırasında değiştirilmesi gerekirse, yurt dışında değişim dönemi devam ederken aşağıdaki belgelerin imzalanması için Hukuk Fakültesi’ne başvuru yapılması gerekmektedir:

 • Öğrenim anlaşması (hareketlilik sırasında) [Learning agreement (during mobility)]
 • Ders denklik formu (hareketlilik sırasında) [Course equivalency form (during mobility)]

Bu başvuru, hareketlilik sona ermeden en az bir ay önce yapılmış olmalıdır.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları öğrenim anlaşmasının hareketlilik sırasında düzenlenen kısmının hareketlilik sona ermeden önceki bir tarihte kendilerine teslimini isteyebilmektedir. Bu durumlarda, öğrenim anlaşmasının bu kısmına ihtiyaç duyulan tarihten en az bir ay önce Hukuk Fakültesi’ne başvuru yapılmalıdır.

Hareketlilik sonrasında

Hareketlilik tamamlandıktan sonra değişim programı kapsamında alınan derslerin tanınması ve notlarının aktarılması için Hukuk Fakültesi’ne başvuru yapılmalıdır.

Hukuk Fakültesi’ne kimler başvurmalıdır?

Anadalını Hukuk Fakültesi’nde yapan lisans öğrencilerinin Hukuk Fakültesi’ne başvuru yapması gerekmektedir. Başka bir fakülte veya bölümde ikinci anadal ya da yandal yapan Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri de, değişim programı kapsamında almayı plânladıkları bütün dersler için başvurularını Hukuk Fakültesi’ne yapmalıdır.

Özel hukuk veya kamu hukuku alanında yüksek lisans ya da doktora yapan öğrencilerin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Hukuk Fakültesi’nde kime ve nasıl başvurulmalıdır?

Başvuru Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü’ne e-posta ile yapılmalıdır. Koordinatörün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Başvuru yapılmadan önce değişim için gidilecek yükseköğretim kurumunun ders programı incelenmeli ve ders seçimi yapılmalıdır. Erasmus+ kapsamında yurt dışına gidecek her öğrencinin, Koç Üniversitesi’nde alacağı tüm dersler tamamlanmış olsa bile, 30 ECTS kredilik ders/tez çalışması/proje alması ve kalan hibe miktarlarının ödenebilmesi için en az 20 ECTS kredilik dersten (toplamda alınan kredilerin 2/3’ünden) başarıyla geçmesi ve bu derslerin notlu transferini yaptırması gerekmektedir.

Derslerin seçimi aşamasında Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü ile görüşme yapılması mümkündür. İkinci anadal veya yandal yapan ve değişim programı kapsamında almayı planladığı derslerin bir kısmını ikinci anadalı veya yandalı kapsamında saydırmak isteyen öğrencilerin ders seçimi yapmadan önce ilgili fakülte veya bölümün koordinatörü ile iletişime geçmesi tavsiye edilmektedir. Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü’nün diğer fakülte veya bölümlerin koordinatörlerinden uygun görüş alınmasını istemesi mümkündür.

Hareketlilik öncesinde ve hareketlilik sırasında yapılacak başvurular için gereken belgeler

Hareketlilik öncesinde veya (öğrenim anlaşmasında değişiklik yapılması gerekirse) hareketlilik sırasında, Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü’ne gönderilecek başvuru e-postasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Başvuranın kimlik bilgileri ve öğrenci numarası
 • Değişime gidilecek yükseköğretim kurumu
 • Değişime gidilecek yıl ve dönem
 • Değişim programı kapsamında alınması planlanan derslerin bilgileri ve İngilizce ders programları (syllabi)
 • İkinci anadal veya yandal bilgileri
 • Değişim programı kapsamında alınması planlanan derslerin ikinci anadal veya yandal programı kapsamında saydırılması istemi

Ders programları (syllabi) aşağıdaki konularda bilgi içermelidir:

 • Dersin adı
 • Dersin dili
 • Dersin AKTS (ECTS) kredisi
 • Ders saati miktarı
 • Dersin konusu
 • Not verilmesine esas olan değerlendirme yöntemleri (yazılı sınav, sözlü sınav, sunum, dönem ödevi, derse katılım vb.)

Hareketlilik sonrasında yapılacak başvuru için gereken belgeler

Değişim programı kapsamında hareketlilik tamamlandıktan sonra yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan alınan not çizelgesinin aslı (transkript) Hukuk Fakültesi Dekanlık İdari Asistanı’na teslim edilmelidir.

Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü’ne notların aktarılması için aşağıdaki belgeleri içeren bir e-posta ile başvurulmalıdır.

 • Aslı teslim edilen not çizelgesinin sureti (transkript)
 • Hareketlilik öncesinde ve (varsa) hareketlilik sırasında imzalanan öğrenim anlaşmalarının (learning agreement – before mobility/after mobility) bütün taraflarca imzalanmış suretleri
 • Hareketlilik öncesinde ve (varsa) hareketlilik sırasında imzalanan ders denklik formunun (course equivalency form) suretleri

Bu belgelerin e-postanın ekinde taranmış olarak gönderilmesi yeterlidir.

Başvuru sonrasında süreç nasıl işlemektedir?

Hareketlik öncesinde, hareketlilik sırasında ve hareketlilik sonrasında yukarıda açıklanan şekillerde başvuru yapılmasından sonra, Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından başvuru hakkında karar verilmektedir.

Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından alınan karar Hukuk Fakültesi Dekan İdari Asistanı tarafından öğrenciye e-posta ile bildirilmektedir.

Bu bildirimden sonra, öğrencinin karara uygun bir şekilde gereken belgeleri hazırlaması ve Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü’ne e-posta ile göndermesi gerekmektedir.

Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü tarafından imzalanan belge taranmış olarak öğrenciye e-posta ile gönderilmektedir.

Gelen Öğrenciler İçin Bilgiler

Erasmus+ programı kapsamında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gelen değişim öğrencilerinin öğrenim anlaşmaları Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü tarafından imzalanacaktır. Koordinatörün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Hukuk Fakültesi tarafından belirli bir dönemde açılacak derslerin listesi Uluslararası Programlar Ofisi’nin internet sayfasında yayınlanmaktadır. Listelere ulaşmak için şu bağlantı kullanılabilir.

Hukuk Fakültesi tarafından açılan derslerin tanımları için şu bağlantı  incelenebilir. Bu sayfada yer alan bütün derslerin her dönem açılmadığına dikkat edilmelidir.

Ders seçimi tamamlanmadan önce Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü ile iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.

 

KÜRESEL DEĞİŞİM PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLER

Küresel değişim programı kapsamında Koç Üniversitesi’ne gelecek veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuna gidecek öğrencilerin Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Hukuk Fakültesi Erasmus ve Küresel Değişim Programları Koordinatörü

Dr. Yasin Alperen Karaşahin

E-posta: yakarasahin@ku.edu.tr

Hukuk Fakültesi Dekan İdari Asistanı

Zeynep Koçer

E-posta: zkocer@ku.edu.tr