Prof. Bertil Emrah Oder

Dekan&UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi

Ofis: SNA Z52
Tel: +90 212 338 1871

Ayşegül Buğra

Dekan Yardımcısı, Dr. Öğr. Üyesi

Ofis: SNA Z49
Tel: +90 212 338 1665

Esra Özcan

Yürütücü Direktör

Ofis: SNA Z56A
Tel: +90 212 338 1885

Sena Hancıoğlu

Dekan İdari Asistanı

Ofis: SNA Z52
Tel: +90 212 338 1413