Prof. Bertil Emrah Oder

Dekan&UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi

Ofis: SNA Z52
Tel: +90 212 338 1871

Ayşegül Buğra

Dekan Yardımcısı, Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Nüsret ve Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (NASAMER) Direktörü

Ofis: SNA Z49
Tel: +90 212 338 1665

Esra Özcan

Akademik ve İdari Koordinatör & &UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü İdari Direktörü

Ofis: SNA Z56A
Tel: +90 212 338 1885

Gökçen Avcılar

Hukuk Fakültesi İdari Asistanı

Ofis: SNA Z56B
Tel: +90 212 338 1413

Duygu İngeç

Hukuk Fakültesi İdari Asistanı

Ofis: SNA Z56B
Tel: +90 212 338 17 16