General Information

Koç University Law School aims to nurture creative and sophisticated lawyers with its content-rich courses in public law, private law, and its core program, which enables students to excel in a variety of disciplines. The law school program responds adeptly to meet Türkiye’s need for lawyers who possess both professional language competency and an international perspective. More than 30% of the total courses offered with international content are lectured in English, thus international career opportunities may be possible for all students. The law school also provides a high level of proficiency in national law topics with its courses lectured in Turkish. Law school students have the opportunity to meet professional lawyers in regular seminars for their academic and career development. Further, exchange programs in partnership with outstanding universities around the world and international internship opportunities are designed to support international experiences for students. The law school also works to instill professional ethic values in its graduates thus enabling them to work in all fields of law- public or private- without exception.

Highlights

 • Law school students receive effective and personal academic advising from faculty members throughout their study period.
 • Koç University Law School students club, Law Club, releases a periodical that deals with current issues called ‘‘Justitia’’. Law Club also organizes study travels to national (TGNA, Constitutional Court, Court of Cassation, Council of State) and international judiciary organs and institutions (International Court of Justice, European Court of Human Rights, European Council, European Union Commission, European Union Court of Justice) and arranges an annual ‘‘Career Days’’ event which hosts a variety of lawyers from different fields to introduce opportunities for students.
 • Koç University Law School students demonstrated their legal knowledge and competence in English to represent Türkiye in Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition in 2008 and 2011. In this competition, members of Koç University Law School team have been awarded both in written and oral branches. The National Rounds of the 2012 Philip C. Jessup Moot Court Competition were held at Koç University. The International Law Students Association (ILSA), who organizes Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, appreciated the University’s successful hosting and awarded Koç University by naming it as an official sponsor in the international rounds held in Washington DC.
 • Koç University Law School, as a project partner with various national and international institutions leading the European Council, contributes to the curricula of these institutions by offering expertise in the fields of human rights and gender mainstreaming.
 • Koç University Law School organizes executive education programs for professional lawyers.
 • Koç University Career Development Center guides law school students regarding their career choices. Through its annually organized ‘‘Recruitment Days’’, students may be accepted to summer internships during their undergraduate years and as graduates they can make use of the career center to find full-time jobs. Students from the Koç University Law School have had opportunities to work in various fields like law offices, state bureaucracy, national and international non-governmental organizations, due to their professional language competencies and international perspectives.

Satırbaşları

 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi dünyanın önde gelen yaratıcı hukuk öğretimi ve araştırmalarına odaklanan hukuk fakültelerinin yer aldığı Law Schools Global League üyesidir. Law Schools Global League araştırma grupları ve idari konferansı ile uluslararası yaz okulu 2014 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eğitim süreçleri boyunca öğretim üyelerimizden etkili ve yönlendirici biçimde akademik danışmanlık almaktadır.
 • Hukuk Fakültesi yılda ortalama kırk farklı akademik etkinlik (konferans, seminer, panel, çalıştay vb.) düzenlemektedir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Kulübü Justita et Fides adıyla güncel hukuk konularına ilişkin periyodik bir dergi çıkarmaktadır.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen seçkin konuşmacı etkinlikleri, konferanslar ve sertifika programları ile akademik ve mesleki alanda güçlenmeyi sağlayacak müfredat dışı etkinliklere aktif biçimde katılmaktadırlar.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü her yıl Law and Global Issues (Hukuk ve Küresel Sorunlar) başlığıyla üç günlük akademik bir öğrenci konferansı düzenlemektedir.
 • Hukuk Kulübü ayrıca ulusal (TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay) ve uluslararası yargı organları ile kuruluşlara (Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Avrupa Konseyi, AB Komisyonu vb) çalışma gezileri yapmakta ve öğrenciler açısından rol model olabilecek, çeşitli sektörlerde çalışan ve farklı tecrübelere sahip hukukçuları ağırlayan ”Kariyer Günleri” adlı bir etkinlik düzenlemektedir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, hukuk alanındaki bilgilerini İngilizce yetkinlikleri ile destekleyerek 2008, 2011 ve 2013 yılında Jessup Uluslararası Kurgusal Mahkeme Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmişlerdir. Bu yarışmada yazılı ve sözlü dalda da en başarılı öğrenciler Koç Üniversitesi ekibi arasından seçilerek ödüle layık görülmüştür. Söz konusu yarışmanın 2012 yılı ulusal elemeleri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Jessup Uluslararası Kurgusal Mahkeme Yarışması’nı düzenleyen Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ILSA) yapılan başarılı organizasyonu takdirle karşılayarak, Koç Üniversitesi’ni Washington’daki uluslararası elemelerde sponsor olarak ismen anılma statüsüne layık görmüştür.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, birçok uluslararası ve ulusal kuruluşla proje ortaklığı yaparak, özellikle uluslararası insan hakları hukuku ve toplumsal cinsiyet alanlarında verilen eğitimlere uzman katkısında bulunmaktadır.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri hem aldıkları ödüller hem de projelerle ulusal ve uluslararası alanlarda hukuk araştırmalarına katkı sağlamaktadırlar.
 • Kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora Programları, özgün ve yenilikçi müfredatıyla mesleki bilgilerini derinleştirmek ve hukukun akademik alanında kariyer yapmak isteyen nitelikli mezun profilini hedeflemektedir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri kariyer tercihlerine ilişkin olarak Üniversitemiz Kariyer Servisi tarafından yönlendirilmekte ve her sene yapılan “İşe Alım Günleri” aracılığı ile yaz stajlarına kabul edilmekte ve mezuniyet ertesinde tam zamanlı iş fırsatlarını en iyi biçimde değerlendirmektedir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış açılarına sahip hukukçular olarak, hukuk bürolarından devlet bürokrasisine, sivil toplum kuruluşlarından uluslararası örgütlere kadar birçok farklı alanda çalışma olanağına sahiptir.
 • Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM) ve Sosyal Politika Merkezi (KOÇ-SPM) ile işbirliği içinde olup ortaklaşa akademik çalışmalarda bulunmakta ve etkinlikler düzenlemektedir.

Awards and Achievements

Awards and Achievements (2015-2016)