Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi kamu hukuku ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan sıra dışı çekirdek programlarıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Evrensel ilkelere dayalı, karşılaştırmalı ve uluslararası içeriğe sahip tüm zorunlu ve seçmeli dersler İngilizce olarak sunulmaktadır. Zorunlu hukuk dersleri, kamu ve özel hukuk alanında uluslararası ve ulusal yetkinlik ölçütleri ile uyumlu, yöntem ve kapsam bakımından derinlemesine hukuksal analiz yeteneğini kazandıracak biçimde verilmektedir.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temel vizyonunu biçimlendiren seçkin öğretim kadrosu,
nitelikli hukuk öğretiminin de ana kaynağıdır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk öğretimi ve hukuk alanındaki bilimsel araştırmalarda ciddi, derin ve yenilikçi yaklaşımları yaşama geçiren ve uluslararası alanda akademik saygınlığı ile kabul gören öğretim ve araştırma merkezlerindendir. Hukuk Fakültesi, akademik başarısını ve saygınlığını temel vizyonuna borçludur. Hukuk Fakültesi’nin temel vizyonu, nitelikli öğretim üyesi ve mezunlarının öncülüğünde kamusal politikalar ve bürokrasi, iş ve ekonomi dünyası, toplumsal değişim, bilgi ve teknolojik atılımlar ile hukuk arasındaki bağı kurmak ve üst düzey akademik araştırmalar temelinde hukuk politikalarına katkı sunmaktır.

Hukuk Fakültesi’nin farklı yoğunlaşma alanları yaratmaya yönelik seçimlik ders yelpazesi, pekişmiş ve çok yönlü bir öğrenim müfredatı sunmaktadır. Seçimlik dersler bilişim, rekabet, çevre, tahkim, uluslararası insan hakları hukuku gibi günümüzde öne çıkan çalışma alanlarını da kapsamaktadır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, nitelikli akademik kadrosu yanında öğrenci sayısının azlığı, derslerin kolaycı/ezberci metin ya da teste dayalı soru tekniklerine değil, olay odaklı çözümlemelere dayanması ve ders dışı derinleşme imkânları ile akademik ciddiyet ve gelişmeye odaklanmıştır. Öğrenciler konferans, düzenli seminer, çalıştay ve küçük çaplı akademik yayınlar aracılığı ile Hukuk Fakültesi’nin entelektüel yaşamına katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca Üniversite’de uygulanan çalışma programları, yaz stajları, yaz okulları ve toplumsal duyarlılık projelerine katılıma özendirilmektedir. Dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle yürütülen değişim programları ve uluslararası staj imkânları da öğrencilerimizin ufuk açıcı yurtdışı deneyimleri yaşamalarına olanak vermektedir. Uluslararası akademik işbirliğine paralel olarak, yurtdışında uluslararası üne sahip öğretim üyeleri de Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne konuk profesör olarak davet edilmekte ve ders vermektedir.

Satırbaşları