Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi kamu hukuku ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan sıra dışı çekirdek programlarıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Evrensel ilkelere dayalı, karşılaştırmalı ve uluslararası içeriğe sahip tüm zorunlu ve seçmeli dersler İngilizce olarak sunulmaktadır. Zorunlu hukuk dersleri, kamu ve özel hukuk alanında uluslararası ve ulusal yetkinlik ölçütleri ile uyumlu, yöntem ve kapsam bakımından derinlemesine hukuksal analiz yeteneğini kazandıracak biçimde verilmektedir.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temel vizyonunu biçimlendiren seçkin öğretim kadrosu, nitelikli hukuk öğretiminin de ana kaynağıdır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk öğretimi ve hukuk alanındaki bilimsel araştırmalarda ciddi, derin ve yenilikçi yaklaşımları yaşama geçiren ve uluslararası alanda akademik saygınlığı ile kabul gören öğretim ve araştırma merkezlerindendir. Hukuk Fakültesi, akademik başarısını ve saygınlığını temel vizyonuna borçludur. Hukuk Fakültesi’nin temel vizyonu, nitelikli öğretim üyesi ve mezunlarının öncülüğünde kamusal politikalar ve bürokrasi, iş ve ekonomi dünyası, toplumsal değişim, bilgi ve teknolojik atılımlar ile hukuk arasındaki bağı kurmak ve üst düzey akademik araştırmalar temelinde hukuk politikalarına katkı sunmaktır.

Hukuk Fakültesi’nin farklı yoğunlaşma alanları yaratmaya yönelik seçimlik ders yelpazesi, pekişmiş ve çok yönlü bir öğrenim müfredatı sunmaktadır. Seçimlik dersler bilişim, rekabet, çevre, tahkim, uluslararası insan hakları hukuku gibi günümüzde öne çıkan çalışma alanlarını da kapsamaktadır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, nitelikli akademik kadrosu yanında öğrenci sayısının azlığı, derslerin kolaycı/ezberci metin ya da teste dayalı soru tekniklerine değil, olay odaklı çözümlemelere dayanması ve ders dışı derinleşme imkânları ile akademik ciddiyet ve gelişmeye odaklanmıştır. Öğrenciler konferans, düzenli seminer, çalıştay ve küçük çaplı akademik yayınlar aracılığı ile Hukuk Fakültesi’nin entelektüel yaşamına katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca Üniversite’de uygulanan çalışma programları, yaz stajları, yaz okulları ve toplumsal duyarlılık projelerine katılıma özendirilmektedir. Dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle yürütülen değişim programları ve uluslararası staj imkânları da öğrencilerimizin ufuk açıcı yurtdışı deneyimleri yaşamalarına olanak vermektedir. Uluslararası akademik işbirliğine paralel olarak, yurtdışında uluslararası üne sahip öğretim üyeleri de Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne konuk profesör olarak davet edilmekte ve ders vermektedir.

Satırbaşları

 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi dünyanın önde gelen yaratıcı hukuk öğretimi ve araştırmalarına odaklanan hukuk fakültelerinin yer aldığı Law Schools Global League üyesidir. Law Schools Global League araştırma grupları ve idari konferansı ile uluslararası yaz okulu 2014 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eğitim süreçleri boyunca öğretim üyelerimizden etkili ve yönlendirici biçimde akademik danışmanlık almaktadır.
 • Hukuk Fakültesi yılda ortalama kırk farklı akademik etkinlik (konferans, seminer, panel, çalıştay vb.) düzenlemektedir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Kulübü Justita et Fides adıyla güncel hukuk konularına ilişkin periyodik bir dergi çıkarmaktadır.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen seçkin konuşmacı etkinlikleri, konferanslar ve sertifika programları ile akademik ve mesleki alanda güçlenmeyi sağlayacak müfredat dışı etkinliklere aktif biçimde katılmaktadırlar.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü her yıl Law and Global Issues (Hukuk ve Küresel Sorunlar) başlığıyla üç günlük akademik bir öğrenci konferansı düzenlemektedir.
 • Hukuk Kulübü ayrıca ulusal (TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay) ve uluslararası yargı organları ile kuruluşlara (Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Avrupa Konseyi, AB Komisyonu vb) çalışma gezileri yapmakta ve öğrenciler açısından rol model olabilecek, çeşitli sektörlerde çalışan ve farklı tecrübelere sahip hukukçuları ağırlayan ”Kariyer Günleri” adlı bir etkinlik düzenlemektedir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, hukuk alanındaki bilgilerini İngilizce yetkinlikleri ile destekleyerek 2008, 2011 ve 2013 yılında Jessup Uluslararası Kurgusal Mahkeme Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmişlerdir. Bu yarışmada yazılı ve sözlü dalda da en başarılı öğrenciler Koç Üniversitesi ekibi arasından seçilerek ödüle layık görülmüştür. Söz konusu yarışmanın 2012 yılı ulusal elemeleri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Jessup Uluslararası Kurgusal Mahkeme Yarışması’nı düzenleyen Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ILSA) yapılan başarılı organizasyonu takdirle karşılayarak, Koç Üniversitesi’ni Washington’daki uluslararası elemelerde sponsor olarak ismen anılma statüsüne layık görmüştür.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, birçok uluslararası ve ulusal kuruluşla proje ortaklığı yaparak, özellikle uluslararası insan hakları hukuku ve toplumsal cinsiyet alanlarında verilen eğitimlere uzman katkısında bulunmaktadır.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri hem aldıkları ödüller hem de projelerle ulusal ve uluslararası alanlarda hukuk araştırmalarına katkı sağlamaktadırlar.
 • Kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora Programları, özgün ve yenilikçi müfredatıyla mesleki bilgilerini derinleştirmek ve hukukun akademik alanında kariyer yapmak isteyen nitelikli mezun profilini hedeflemektedir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri kariyer tercihlerine ilişkin olarak Üniversitemiz Kariyer Servisi tarafından yönlendirilmekte ve her sene yapılan “İşe Alım Günleri” aracılığı ile yaz stajlarına kabul edilmekte ve mezuniyet ertesinde tam zamanlı iş fırsatlarını en iyi biçimde değerlendirmektedir.
 • Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış açılarına sahip hukukçular olarak, hukuk bürolarından devlet bürokrasisine, sivil toplum kuruluşlarından uluslararası örgütlere kadar birçok farklı alanda çalışma olanağına sahiptir.
 • Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM) ve Sosyal Politika Merkezi (KOÇ-SPM) ile işbirliği içinde olup ortaklaşa akademik çalışmalarda bulunmakta ve etkinlikler düzenlemektedir.

Ödüller ve Başarılar

Ödüller ve Başarılar (2015-2016)