Publications

For individual publications of faculty members please see the CV’s

Please find institutional publications supported by Koç University Law School as research outputs of our seminars, workshops and conferences.

Türkiye – EC Association Law: Developments Since Ankara Agreement 1963 (The Rights of EU Citizens in Türkiye and of Turkish Citizens in the EU Countries)

Legal – 2010

Avrupa ve Türkiye`de Hava Hukuku Konusunda Son Gelişmeler

Legal – 2010

Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Akitler ve Ticaret Hukukuna ilişkin Hükümleri

Legal – 2010

Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötenazi

Oniki Levha – 2011

The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea

Springer – 2011

Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası

Beta – 2011

Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar

Oniki Levha – 2013

Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması

Oniki Levha – 2013

Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar – Kurumsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar

Oniki Levha – 2013

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar

Oniki Levha – 2014

Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi

Beta – 2014

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular

Oniki Levha – 2015

Vergi Uyuşmazlığı Çözümü: Barışçıl Mekanizmalar

Beta – 2015

Structures of Civil and Procedural Law in South Eastern European Countries

Berliner Wissenschafts – Verlag

100 Jahre Schweizerisches ZGB 80 Jahre Türkisches ZGB

Berliner Wissenschafts – Verlag