Publications

For individual publications of faculty members please see the CV’s

Please find institutional publications supported by Koç University Law School as research outputs of our seminars, workshops and conferences.

21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Sorunları

Oniki Levha, 2018

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III

Oniki Levha, 2018

Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı

Oniki Levha, 2018

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II

Oniki Levha, 2018

Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (BEPS)

Beta, 2017

Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları

Beta, 2016

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular
Oniki Levha – 2015

Vergi Uyuşmazlığı Çözümü: Barışçıl Mekanizmalar
Beta – 2015

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar
Oniki Levha – 2014

Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi
Beta – 2014

Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar – Kurumsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar
Oniki Levha – 2013

Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar
Oniki Levha – 2013

Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması
Oniki Levha – 2013

Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası
Beta – 2011

The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea

Springer – 2011

Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötenazi

Oniki Levha – 2011

Avrupa ve Türkiye’de Hava Hukuku Konusunda Son Gelişmeler

Legal – 2010

Türkiye – EC Association Law: Developments Since Ankara Agreement 1963 (The Rights of EU Citizens in Türkiye and of Turkish Citizens in the EU Countries)

Legal – 2010

Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun`un Akitler ve Ticaret Hukukuna ilişkin Hükümleri
Legal – 2010

Structures of Civil and Procedural Law in South Eastern European Countries

Berliner Wissenschafts – Verlag

100 Jahre Schweizerisches ZGB 80 Jahre Türkisches ZGB

Berliner Wissenschafts – Verlag