Yayınlar

Öğretim üyelerinin bireysel yayınlarına özgeçmişlerinden ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından desteklenen ve seminer, çalıştay ve konferansların araştırma çıktıları olarak basılan yayınları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Sorunları

Oniki Levha, 2018

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III

Oniki Levha, 2018

Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı

Oniki Levha, 2018

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II

Oniki Levha, 2018

Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma

BEPS-Beta, 2017

Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları

Beta, 2016

100 Jahre Schweizerisches ZGB 80 Jahre Türkisches ZGB

Berliner Wissenschafts – Verlag

Structures of Civil and Procedural Law in South Eastern European Countries

Berliner Wissenschafts – Verlag

Vergi Uyuşmazlığı Çözümü: Barışçıl Mekanizmalar

Beta – 2015

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular

Oniki Levha – 2015

Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi

Beta – 2014

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar

Oniki Levha – 2014

Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar - Kurumsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar

Oniki Levha – 2013

Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması

Oniki Levha – 2013

Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar

Oniki Levha – 2013

Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası

Beta – 2011

The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea

Springer – 2011

Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötenazi

Oniki Levha – 2011

Avrupa`da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun`un Akitler ve Ticaret Hukukuna ilişkin Hükümleri

Legal – 2010

Avrupa ve Türkiye`de Hava Hukuku Konusunda Son Gelişmeler

Legal – 2010

Turkey - EC Association Law: Developments Since Ankara Agreement 1963 (The Rights of EU Citizens in Turkey and of Turkish Citizens in the EU Countries)

Legal – 2010