Yayınlar

Öğretim üyelerinin bireysel yayınlarına özgeçmişlerinden ulaşabilirsiniz.
 
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından desteklenen ve seminer, çalıştay ve konferansların araştırma çıktıları olarak basılan yayınları aşağıda bulabilirsiniz.
 

21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Sorunları

Oniki Levha, 2018

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III

Oniki Levha, 2018

Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı

Oniki Levha, 2018

Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları

Beta, 2016

Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (BEPS)

Beta, 2017

Avrupa ve Türkiye’de Hava Hukuku Konusunda Son Gelişmeler

Legal – 2010

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II

Oniki Levha, 2018

Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötenazi

Oniki Levha – 2011

Türkiye – EC Association Law: Developments Since Ankara Agreement 1963 (The Rights of EU Citizens in Türkiye and of Turkish Citizens in the EU Countries)

Legal – 2010

Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası
Beta – 2011

Avrupa’da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun`un Akitler ve Ticaret Hukukuna ilişkin Hükümleri
Legal – 2010

Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması
Oniki Levha – 2013

Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması
Oniki Levha – 2013

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar
Oniki Levha – 2014

Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar
Oniki Levha – 2013

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular
Oniki Levha – 2015

Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar – Kurumsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar
Oniki Levha – 2013

Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar – Kurumsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar
Oniki Levha – 2013

Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi
Beta – 2014

Vergi Uyuşmazlığı Çözümü: Barışçıl Mekanizmalar
Beta – 2015

100 Jahre Schweizerisches ZGB 80 Jahre Türkisches ZGB
Berliner Wissenschafts – Verlag