Yayınlar

Öğretim üyelerinin bireysel yayınlarına özgeçmişlerinden ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından desteklenen ve seminer, çalıştay ve konferansların araştırma çıktıları olarak basılan yayınları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Turkey - EC Association Law: Developments Since Ankara Agreement 1963 (The Rights of EU Citizens in Turkey and of Turkish Citizens in the EU Countries)

Legal – 2010

Avrupa ve Türkiye`de Hava Hukuku Konusunda Son Gelişmeler

Legal – 2010

Avrupa`da Devletler Özel Hukuku ve Yeni Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun`un Akitler ve Ticaret Hukukuna ilişkin Hükümleri

Legal – 2010

Hukuk ve Etik Boyutuyla Ötenazi

Oniki Levha – 2011

The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea

Springer – 2011

Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası

Beta – 2011

Vergi Hukukuna Genç Yaklaşımlar

Oniki Levha – 2013

Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması

Oniki Levha – 2013

Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar - Kurumsal ve Uygulamalı Yeni Çalışmalar

Oniki Levha – 2013

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar

Oniki Levha – 2014

Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi

Beta – 2014

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular

Oniki Levha – 2015

Vergi Uyuşmazlığı Çözümü: Barışçıl Mekanizmalar

Beta – 2015

Structures of Civil and Procedural Law in South Eastern European Countries

Berliner Wissenschafts – Verlag

100 Jahre Schweizerisches ZGB 80 Jahre Türkisches ZGB

Berliner Wissenschafts – Verlag