Yüksek Lisans

Son Başvuru Tarihi: 16 Ağustos 2019
Yazılı Sınav Ve Mülakat Tarihi: 26 Ağustos 2019

Sadece Özel Hukuk LLM ve Doktora Programlarına ve Kamu Hukuku Doktora programlarına başvurular açılmıştır

Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu profili farklılaşmaktadır. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, hukuk alanında güvenilir akademik araştırmaya ve uygulama deneyimine dayalı bir yaklaşımla bu yeni hukukçu profilinin biçimlenmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Hukuk Yüksek Lisans Programları Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki seçenek olarak  sunulur. Tezli Programlar 3 zorunlu ders, 4 seçmeli  ders ve bir tezden; Tezsiz Programlar ise 10 ders  ve bir proje ödevinden oluşmaktadır.

Yükseköğretim mevzuatına uygun olarak açılan Koç Üniversitesi Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programlarının ana unsurları şunlardır:

Hukuk alanındaki bilimsel yayın, araştırma ve mesleki uygulamalarda seçkin ve uluslararası alanda tanınmış öğretim üyeleri.
Hukukun yerleşik ve özümsenmiş bilgisi üzerine yapılandırılmış güncel dersler.
-Farklı hukuk disiplinlerinin çok yönlü bakış açılarına dayanan öğrenim ve araştırma.
-Karşılaştırmalı ve uluslararası boyutlarıyla hukuksal sorunları irdeleyen akademik ve mesleki gelişim ortamı.
-Müfredata koşut çalıştaylar, seminerler ve diğer etkinliklerle bütünleşik program.
-Bilimsel araştırma yetkinliği yüksek adaylar ile mesleki alanda farklılaşmak isteyen adaylara yönelik farklı seçenekler.
-Düzenli ve etkili akademik danışmanlık.
-Akademik yayınlar ve yönlendirmeler bakımından Suna Kıraç Kütüphanesi’nin sunduğu ileri araştırma fırsatları.
-Etkili ölçme ve değerlendirme ölçütleri ile belirlenmiş nitelikli bir mezunlar grubu içinde yer alma ayrıcalığı.
-Yurtdışındaki önde gelen hukuk fakülteleriyle akademik işbirliği.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi European Law Faculties (ELFA) ve the Law Schools Global League üyesidir.

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Koç Üniversitesi – Hukuk Fakültesi Dekanı

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programımız, hukuk alanındaki küresel çalışmalara odaklanarak, seçkin bir araştırma siciline sahip üstün nitelikli öğretim üyeleri ve hukukun mesleki uygulamalarında etkili profesyoneller eliyle lisansüstü hukuk çalışmalarında yeni bir yaklaşımı tetikliyor. Bu yaklaşım sadece Türkiye için yeni bir örnek oluşturmakla kalmayacak, Türkiye’de hukuk alanında yüksek lisans yapmayı da cazip hale getirecek. Yüksek lisans programımızdaki kamu hukuku ve özel hukuk dersleri farklı hukuk disiplinlerinin en talepkâr ve en az tartışılan karşılaştırmalı ve uluslararası konularını ele alıyor. Bölgesel, yerel ve uluslararası ölçekteki hukuksal değişimler nedeniyle hem yerleşik disiplinlerde derinleşen hem de mikro hukuk çalışmalarına uzanan derslere yer veriyoruz. Program çift dilli (İngilizce-Türkçe) olmasının yanı sıra, yerel ve küresel akademik uzmanlığı kaynaştırarak yürütülüyor. Sorumlu öğretim üyesi ya da uzmanlar tarafından etkili ders anlatımları, ciddi hukuksal araştırma, uluslararası katılımcıların konuk olduğu seminerler, çalıştaylar, yoğun danışmanlık ve müfredata koşut diğer etkinliklerle hukuk alanındaki liderlik için farklı kariyer fırsatları sunuyoruz. Burs imkanları ile üstün nitelikli adayları destekliyor ve akademik yanı ağır basan lisansüstü hukuk çalışmalarında bir araştırma odağı oluşturuyoruz. Mesleki alana ağırlık vermeyi düşünen yüksek lisans öğrencilerimize yönelik uygulama odaklı ders kulvarlarına da sahibiz.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans programlarına kabul edilmenin ön koşulu olarak  YDS – YÖKDİL sınav sonucu (80) veya TOEFL IBT (80) talep edilecektir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.

Değerlendirme; lisans not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı temel alınarak yapılacaktır. Asgari 2.75 GPA aranır. ( Tezsiz Programlarda ALES sınavı gerekliliği bulunmamaktadır.)

Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de, hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilebilirler. Ancak, bu kişilere program bitiminde, LL.M. derecesinin yerine, MA derecesi verilir.

Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlar için aranan bölüm gereklilikleri:
        Kamu Hukuku Programı İçin Özel Hukuk Programı İçin
·        Anayasa Hukuku I

·        Anayasa Hukuku II

·        Ceza Hukuku I

·        İdare Hukuku I

·        Devletler Genel Hukuku I

·        Seçimlik bir hukuk dersi

·       Medeni Hukuk

·       Borçlar Hukuku I

·        Medeni Usul Hukuku I

·        Ticaret Hukuku I

·        Milletlerarası Özel Hukuk I

·        Seçimlik bir hukuk dersi

* Eğitim ve öğretimin gerekleri doğrultusunda, seçimlik derslerin açılacağı dönemleri belirleme hakkı saklıdır.
* Dersler Cuma ve Cumartesi günleri (modüler) planlanmaktadır.

Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve PhD Programları için son başvuru tarihi 16 Ağustos 2019. Yazılı ve Sözlü Sınav Tarihi: 26 Ağustos 2019.

İletişim

Esra Özcan
Akademik ve İdari Koordinatör
Tel: (+90) 212 338 1885
E-posta: esraozcan@ku.edu.tr