Araştırma Merkezleri

Ticari ilişkilerin küresel ölçekte hızla gelişip ülke sınırlarını aşması, uluslararası ticaret hukuku alanında daha fazla uzmanlaşma gereksinimi doğurmaktadır. Bu alanda çeşitli konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinlikleri düzenlemek ve akademik araştırmalar yapmak üzere Dr. Nüsret ve Semahat Arsel’in katkılarıyla 2010 yılında Dr. Nüsret ve Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (NASAMER) kurulmuştur. Kamu hukukunun küreselleşmesini kuramsal ve uygulamaya yönelik olarak araştıran Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜREMER) ise bu alanda Türkiye’deki ilk merkez olarak Güz 2014 döneminde çalışmalarına başlamıştır. NASAMER ve KÜREMER, Hukuk Fakültesi’nin akademik ve idari eşgüdümüyle kamu hukuku ve özel hukukun karşılaştırmalı ve uluslararası boyutlarına etkili araştırma katkısı sunmaktadır.

NASAMER

Dr. Nüsret ve Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

KÜREMER

Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi