Hukuk Kulübü

Koç Üniversitesi Hukuk Kulübü 2004 yılında faaliyete geçmiştir. Tüm Hukuk Fakültesi öğrencilerinin doğal üyesi olduğu kulüp sadece hukuk öğrencileri için değil tüm öğrencilere yönelik olarak gündemdeki sorunların hukuksal yönlerinin tartışıldığı seminerler düzenlemektedir. Ayrıca “Justitia Et Fides” dergisi ile fakülte öğrencilerine çeşitli konular hakkında hukuk makaleleri yazma fırsatı tanımaktadır. Bununla birlikte, uluslararası hukuk alanında düzenlenen öğrenci sempozyumuna (“International Symposium on Law and Global Issues”) evrensel katılımın sağlanmasıyla kulüp uluslararası bir platforma da taşınmıştır. Ayrıca pratik verilerin uygulamada da görülerek kalıcı olmasını sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay gibi ulusal yüksek mahkemelerin yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası mahkemelere geziler düzenlemektedir. Kulüp, öğrenci ve öğretim üyelerinin ders dışında da vakit geçirebilmesine olanak sağlamak amacı ile düzenli olarak yemekler düzenlenmekte ve böylece eğitim dışında sosyal programlara da öncülük etmektedir.