Dekanlık Ofisi

Prof. Bertil Emrah Oder

Dekan&UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi

Ofis: SNA Z52
Telefon: +90 212 338 1871
E-mail: boder@ku.edu.tr

Ayşegül Buğra

Dekan Yardımcısı, Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Nüsret ve Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (NASAMER) Direktörü

Ofis: SNA Z49
Telefon: +90 212 338 1665
E-mail: abugra@ku.edu.tr

Esra Özcan

Akademik ve İdari Koordinatör & &UNESCO Toplumsal Cinsiyet ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü İdari Direktörü

Ofis: SNA Z56A
Telefon: +90 212 338 1885
E-mail: esraozcan@ku.edu.tr

Gökçen Avcılar

Hukuk Fakültesi İdari Asistanı

Ofis: SNA Z56B
Telefon: +90 212 338 1413
E-mail: gavcilar@ku.edu.tr

Duygu İngeç Koç

Hukuk Fakültesi İdari Asistanı

Ofis: SNA Z56B
Telefon: +90 212 338 17 16
E-mail: dingec@ku.edu.tr