Ders Planı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 101 TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ Ortak Çekirdek 3
ALIS 100 AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİ Ortak Çekirdek 1
DOS 171 DİJİTAL OKURYAZARLIK Ortak Çekirdek 1
ETHC

Açıklama

 • ETHC 103: İNSAN HAKLARI
Ortak Çekirdek 3
LAW 103 ANAYASA HUKUKU I Zorunlu Alan 4
LAW 105 MEDENİ HUKUKA GİRİŞ Zorunlu Alan 4
LAW 111 ROMA HUKUKU Zorunlu Alan 3
TURK 100 TÜRKÇE · ANLATI VE YAZI Ortak Çekirdek 4
UNIV 101 KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞ Ortak Çekirdek 1

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ASIU

Açıklama

 • ASIU 100: EDEBİYAT VE TOPLUM
 • OR ASIU 101: SİNEMA VE GÖRSELLİK
 • OR ASIU 102: ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
 • OR ASIU 104: SANAT VE YARATICILIK
 • OR ASIU 105: EDEBİYAT, SANAT VE KÜLTÜRDE SAVAŞ
 • OR ASIU 107: SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI
 • OR ASIU 108: EDEBİYATTA ETİK İKİLEMLER
 • OR ASIU 109: 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
 • OR ASIU 110: İSLAM SANATI: PROBLEMLER VE EĞİLİMLER
 • OR ASIU 111: FİLM VE TÜR
 • OR ASIU 115: YUNAN VE ROMA SANAT VE MİMARİSİ
 • OR ASIU 116: EDEBIYATTA BEDENLER
 • OR ASIU 117: EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 • OR ASIU 118: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
 • OR ASIU 119: FİLMLERLE TÜRKİYE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE TOPLUMU
 • OR ASIU 120: ÇAĞLAR BOYUNCA İNSAN İMGELERİ
 • OR ASIU 121: EDEBİYATTA DUYUSAL DENEYİM
 • OR ASIU 122: YENİ MÜZİK AKIMLARI: 20. YÜZYIL VE SONRASI
 • OR ASIU 123: SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM
 • OR ASIU 124: Sanat ve Tıp: Tıp ve Sağlıkta Görsel Beşeri Bilimlere Giriş
 • OR ASIU 126: GÖRSEL RETORİK
 • OR ASIU 128: MÜZİK VE POLİTİKA
 • OR ASIU 129: YARATICILIĞI BESLEMEK
Ortak Çekirdek 3
ECSA

Açıklama

 • ECON 100: EKONOMİNİN İLKELERİ
 • XOR ECON 101: MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • AND ECON 102: MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • OR ECON 110: EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ
 • OR ECSA 220: KÜRESEL İŞ STRATEJİSİ
Ortak Çekirdek 3
EQUR

Açıklama

 • EQUR 101: BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYISAL MUHAKEME
 • OR EQUR 102: GÜNLÜK YAŞAM İÇİN MATEMATİK
 • XOR MATH 101: SONLU MATEMATİK
 • OR EQUR 121: SEMBOLİK MANTIĞA GİRİŞ
Ortak Çekirdek 3
LAW 104 ANAYASA HUKUKU II Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 103 veya öğretim üyesi onayı
LAW 106 AİLE HUKUKU Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 105 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 107 HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ Ortak Çekirdek 3 Ön Koşul: ACWR. 101
LAW 201 CEZA HUKUKU I Zorunlu Alan 4
LAW 205 BORÇLAR HUKUKU I Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 105 veya öğretim üyesi onayı
LAW 207 İDARE HUKUKU I Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 103 veya öğretim üyesi onayı
LAW 221 ULUSLAR ARASI HUKUK I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 104 veya öğretim üyesi onayı
SCIE

Açıklama

 • SCIE 102: EKOLOJİYE GİRİŞ
 • OR SCIE 103: YAŞAM BİLİMLERİ
 • OR SCIE 104: EVRENİ KEŞFETMEK
 • OR SCIE 106: IŞIĞIN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
 • OR SCIE 107: ENERJİ VE ÇEVRE
 • OR SCIE 108: KİMYA DÜNYASI
 • OR SCIE 109: GÜNLÜK YAŞAMIN FİZİĞİ
 • OR SCIE 110: KÜRE FİZİĞİ
 • OR SCIE 111: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİNİN BİLANÇOSU
 • OR SCIE 112: KÜRESEL SAĞLIK: EŞİTSİZLİKLER&BELİRLEYİCİLER&SONUÇLAR
 • OR SCIE 113: UNITY IN QUANTITATIVE REASONING
 • OR SCIE 114: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
 • OR SCIE 105: MALZEMELER VE TOPLUM
Ortak Çekirdek 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HUMS

Açıklama

 • HUMS 102: MEDENİYETLERİN KÖKENLERİ
 • OR HUMS 104: DENİZ GÜZERGAHLARI: AKDENİZ MEDENİYETLERİ
 • OR HUMS 105: İNANÇ VE GÜÇ: ORTAÇAĞ DÖNEMİNİ ARAŞTIRMAK
 • OR HUMS 131: TARİH, İKTİDAR VE İNSAN
 • OR HUMS 137: ÇAĞDAŞ DIŞ POLİTİKA VE TÜRKİYE
 • OR HUMS 109: NESNELER: İNSANLIĞIN MATERYAL DÜNYASI
 • OR HUMS 113: HAÇLI SEFERLERİ
 • OR HUMS 114: ESKİÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL TARİHİ
 • OR HUMS 115: MİTOLOJİ VE DİN
 • OR HUMS 116: MERAK
 • OR HUMS 117: AKILLILIK VE AKILDIŞILIK
 • OR HUMS 120: HAKİKAT VE POLİTİKA
 • OR HUMS 121: HÜKÜMDARLAR VE TÜCCARLAR: ORTA ÇAĞ AKDENİZ BÖLGESİNİN SANATI
 • OR HUMS 125: BOZKIR İMPARATORLUKLARI: AVRASYA İMPARATORLUKLARININ SANATI
 • OR HUMS 129: ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNME
 • OR HUMS 130: BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
 • OR HUMS 132: YANILSAMA : GÖRÜNTÜLERİN YANILTMASI
 • OR HUMS 133: UZAY VE ZAMAN
 • OR HUMS 134: NEDEN YAZIYORUZ? YAZININ TARİHÇESİ
 • OR HUMS 135: İSTANBUL'U DİNLEMEK: BAĞLAM İÇİNDE MÜZİK
 • OR HUMS 136: FELSEFİ PARADOKSLAR
Ortak Çekirdek 3
LAW 206 BORÇLAR HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 205 veya öğretim üyesi onayı
LAW 210 İDARE HUKUKU II Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 207 veya öğretim üyesi onayı
LAW 212 CEZA HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 201 veya öğretim üyesi onayı
LAW 222 ULUSLAR ARASI HUKUK II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 221 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Ortak Çekirdek 4 Ön Koşul: ACWR 101
INTL 308 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: INTL. 101 veya öğretim üyesi onayı
LAW 301 EŞYA HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 105 veya öğretim üyesi onayı
LAW 303 MEDENİ USUL HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: (LAW. 206 ve LAW. 205) veya öğretim üyesi onayı
LAW 305 TİCARET HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 205 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
LAW 304 MEDENİ USUL HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 303 veya öğretim üyesi onayı
LAW 306 TİCARET HUKUKU II Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 305 veya öğretim üyesi onayı
LAW 308 CEZA USUL HUKUKU Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 201 veya öğretim üyesi onayı
LAW 324 EŞYA HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 301
LAW 338 BORÇLAR HUKUKU III Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 205 ve LAW. 206

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
LAW 403 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 304 veya öğretim üyesi onayı
LAW 407 MİRAS HUKUKU Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: (LAW. 105 ve LAW. 205) veya öğretim üyesi onayı
LAW 409 İCRA VE İFLAS HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: (LAW. 303 ve LAW. 304) veya öğretim üyesi onayı
LAW 425 VERGİ HUKUKU Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: (LAW. 210 ve LAW. 306) veya öğretim üyesi onayı
LAW 433 İŞ HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 205

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
LAW 416 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 403 veya öğretim üyesi onayı
LAW 436 İCRA VE İFLAS HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: (LAW. 304 ve LAW. 409) veya öğretim üyesi onayı
LAW 440 İŞ HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 433

Ders Planı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 101 TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİ Ortak Çekirdek 3
ALIS 100 AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİ Ortak Çekirdek 1
DOS 171 DİJİTAL OKURYAZARLIK Ortak Çekirdek 1
ETHC

Açıklama

 • ETHC 103: İNSAN HAKLARI
Ortak Çekirdek 3
LAW 103 ANAYASA HUKUKU I Zorunlu Alan 4
LAW 105 MEDENİ HUKUKA GİRİŞ Zorunlu Alan 4
LAW 111 ROMA HUKUKU Zorunlu Alan 3
TURK 100 TÜRKÇE · ANLATI VE YAZI Ortak Çekirdek 4
UNIV 101 KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞ Ortak Çekirdek 1

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ASIU

Açıklama

 • ASIU 100: EDEBİYAT VE TOPLUM
 • OR ASIU 101: SİNEMA VE GÖRSELLİK
 • OR ASIU 102: ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
 • OR ASIU 104: SANAT VE YARATICILIK
 • OR ASIU 105: EDEBİYAT, SANAT VE KÜLTÜRDE SAVAŞ
 • OR ASIU 107: SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI
 • OR ASIU 108: EDEBİYATTA ETİK İKİLEMLER
 • OR ASIU 109: 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
 • OR ASIU 110: İSLAM SANATI: PROBLEMLER VE EĞİLİMLER
 • OR ASIU 111: FİLM VE TÜR
 • OR ASIU 115: YUNAN VE ROMA SANAT VE MİMARİSİ
 • OR ASIU 116: EDEBIYATTA BEDENLER
 • OR ASIU 117: EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
 • OR ASIU 118: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
 • OR ASIU 119: FİLMLERLE TÜRKİYE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE TOPLUMU
 • OR ASIU 120: ÇAĞLAR BOYUNCA İNSAN İMGELERİ
 • OR ASIU 121: EDEBİYATTA DUYUSAL DENEYİM
 • OR ASIU 122: YENİ MÜZİK AKIMLARI: 20. YÜZYIL VE SONRASI
 • OR ASIU 123: SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM
 • OR ASIU 124: Sanat ve Tıp: Tıp ve Sağlıkta Görsel Beşeri Bilimlere Giriş
 • OR ASIU 126: GÖRSEL RETORİK
 • OR ASIU 128: MÜZİK VE POLİTİKA
 • OR ASIU 129: YARATICILIĞI BESLEMEK
Ortak Çekirdek 3
ECSA

Açıklama

 • ECON 100: EKONOMİNİN İLKELERİ
 • XOR ECON 101: MİKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • AND ECON 102: MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
 • OR ECON 110: EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ
 • OR ECSA 220: KÜRESEL İŞ STRATEJİSİ
Ortak Çekirdek 3
EQUR

Açıklama

 • EQUR 101: BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYISAL MUHAKEME
 • OR EQUR 102: GÜNLÜK YAŞAM İÇİN MATEMATİK
 • XOR MATH 101: SONLU MATEMATİK
 • OR EQUR 121: SEMBOLİK MANTIĞA GİRİŞ
Ortak Çekirdek 3
LAW 104 ANAYASA HUKUKU II Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 103 veya öğretim üyesi onayı
LAW 106 AİLE HUKUKU Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 105 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
ACWR 107 HUKUKTA YAZIŞMA TEKNİKLERİ Ortak Çekirdek 3 Ön Koşul: ACWR. 101
LAW 201 CEZA HUKUKU I Zorunlu Alan 4
LAW 205 BORÇLAR HUKUKU I Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 105 veya öğretim üyesi onayı
LAW 207 İDARE HUKUKU I Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 103 veya öğretim üyesi onayı
LAW 221 ULUSLAR ARASI HUKUK I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 104 veya öğretim üyesi onayı
SCIE

Açıklama

 • SCIE 102: EKOLOJİYE GİRİŞ
 • OR SCIE 103: YAŞAM BİLİMLERİ
 • OR SCIE 104: EVRENİ KEŞFETMEK
 • OR SCIE 106: IŞIĞIN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
 • OR SCIE 107: ENERJİ VE ÇEVRE
 • OR SCIE 108: KİMYA DÜNYASI
 • OR SCIE 109: GÜNLÜK YAŞAMIN FİZİĞİ
 • OR SCIE 110: KÜRE FİZİĞİ
 • OR SCIE 111: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİNİN BİLANÇOSU
 • OR SCIE 112: KÜRESEL SAĞLIK: EŞİTSİZLİKLER&BELİRLEYİCİLER&SONUÇLAR
 • OR SCIE 113: UNITY IN QUANTITATIVE REASONING
 • OR SCIE 114: SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
 • OR SCIE 105: MALZEMELER VE TOPLUM
Ortak Çekirdek 3

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HUMS

Açıklama

 • HUMS 102: MEDENİYETLERİN KÖKENLERİ
 • OR HUMS 104: DENİZ GÜZERGAHLARI: AKDENİZ MEDENİYETLERİ
 • OR HUMS 105: İNANÇ VE GÜÇ: ORTAÇAĞ DÖNEMİNİ ARAŞTIRMAK
 • OR HUMS 131: TARİH, İKTİDAR VE İNSAN
 • OR HUMS 137: ÇAĞDAŞ DIŞ POLİTİKA VE TÜRKİYE
 • OR HUMS 109: NESNELER: İNSANLIĞIN MATERYAL DÜNYASI
 • OR HUMS 113: HAÇLI SEFERLERİ
 • OR HUMS 114: ESKİÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL TARİHİ
 • OR HUMS 115: MİTOLOJİ VE DİN
 • OR HUMS 116: MERAK
 • OR HUMS 117: AKILLILIK VE AKILDIŞILIK
 • OR HUMS 120: HAKİKAT VE POLİTİKA
 • OR HUMS 121: HÜKÜMDARLAR VE TÜCCARLAR: ORTA ÇAĞ AKDENİZ BÖLGESİNİN SANATI
 • OR HUMS 125: BOZKIR İMPARATORLUKLARI: AVRASYA İMPARATORLUKLARININ SANATI
 • OR HUMS 129: ELEŞTİRİSEL DÜŞÜNME
 • OR HUMS 130: BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ
 • OR HUMS 132: YANILSAMA : GÖRÜNTÜLERİN YANILTMASI
 • OR HUMS 133: UZAY VE ZAMAN
 • OR HUMS 134: NEDEN YAZIYORUZ? YAZININ TARİHÇESİ
 • OR HUMS 135: İSTANBUL'U DİNLEMEK: BAĞLAM İÇİNDE MÜZİK
 • OR HUMS 136: FELSEFİ PARADOKSLAR
Ortak Çekirdek 3
LAW 206 BORÇLAR HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 205 veya öğretim üyesi onayı
LAW 210 İDARE HUKUKU II Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 207 veya öğretim üyesi onayı
LAW 212 CEZA HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 201 veya öğretim üyesi onayı
LAW 222 ULUSLAR ARASI HUKUK II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 221 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 MODERN TÜRKİYE TARİHİ Ortak Çekirdek 4 Ön Koşul: ACWR 101
INTL 308 SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: INTL. 101 veya öğretim üyesi onayı
LAW 301 EŞYA HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 105 veya öğretim üyesi onayı
LAW 303 MEDENİ USUL HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: (LAW. 206 ve LAW. 205) veya öğretim üyesi onayı
LAW 305 TİCARET HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 205 veya öğretim üyesi onayı

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
LAW 304 MEDENİ USUL HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 303 veya öğretim üyesi onayı
LAW 306 TİCARET HUKUKU II Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 305 veya öğretim üyesi onayı
LAW 308 CEZA USUL HUKUKU Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 201 veya öğretim üyesi onayı
LAW 324 EŞYA HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 301
LAW 338 BORÇLAR HUKUKU III Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 205 ve LAW. 206

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
LAW 403 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: LAW. 304 veya öğretim üyesi onayı
LAW 407 MİRAS HUKUKU Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: (LAW. 105 ve LAW. 205) veya öğretim üyesi onayı
LAW 409 İCRA VE İFLAS HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: (LAW. 303 ve LAW. 304) veya öğretim üyesi onayı
LAW 425 VERGİ HUKUKU Zorunlu Alan 4 Ön Koşul: (LAW. 210 ve LAW. 306) veya öğretim üyesi onayı
LAW 433 İŞ HUKUKU I Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 205

Ders Kodu Ders Adı Tipi Kredisi Koşullar
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
LAW 416 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 403 veya öğretim üyesi onayı
LAW 436 İCRA VE İFLAS HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: (LAW. 304 ve LAW. 409) veya öğretim üyesi onayı
LAW 440 İŞ HUKUKU II Zorunlu Alan 3 Ön Koşul: LAW. 433