Dekanın Mesajı

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003 yılında kuruldu. Ancak kısa sürede, hem hukuk öğretimi hem de hukuk alanındaki bilimsel araştırmalarda uluslararası tanınmışlığa sahip kurumlardan biri hale geldi. Bu başarı, nedensiz değildir. Öncelikle, öğretme alanındaki politikalarımız, öğretme ile araştırmanın birlikteliği ilkesine dayalıdır. Hukuk Fakültesi’nin öğretme ve araştırmada önde gelen kadrosu, nitelikli hukuk öğretiminin de ana kaynağıdır. Temel ve yeni bilgileri yetkin bir araştırmacı ve uygulamacı kadrosundan edinme fırsatı, öğrencilerimizin yüksek potansiyeli ve gelişme isteği ile buluştuğunda, ders ortamı profesyonel bir hukuk deneyimine dönüşmektedir. Bu deneyim, Öğrenme-Öğretme Merkezimiz ile işbirliği halinde yürütülen “yenilikçi hukuk öğretimi” ve “akran desteği” çalışmalarıyla pekiştirilir. Öğretim alanındaki çalışmalarımızda, hatırlanabilir ve ilişkilendirilebilir öğrenme önceliğimizdir. Hukuk öğretiminde ulusal ve uluslararası ölçekte kalite çıtasını yükseltmeye odaklanan akademik ve idari çalışmalarımız Fakülte kültürümüzün ayrılmaz parçasıdır.

Müfredatımızda, hukuk dersleri ile çekirdek dersler birlikte yer almaktadır. Hukuk alanında, kamu hukuku ve özel hukukun tüm temel konularının bilgisini İngilizce zorunlu dersleri içerecek biçimde sunuyoruz. Ayrıca seçimlik derslerde, niş ve yükselen alanlara ilişkin olarak öğrencilerimizin yoğunlaşabileceği çok değişik seçenekler bulunmaktadır. Çekirdek derslerde, öğrenciler yedi temel konuda istekleri doğrultusunda seçim yapabilmektedir. Çekirdek programımızla sosyal bilimlerden, temel bilimlere uzanan geniş bir temel eğitimin altyapısı kurulmaktadır. Böylece öğrencilerimizin, kaliteli hukuk öğretiminin belkemiğini oluşturan etik değerlere dayalı çözümleyici (analitik) ve sorgulayıcı düşünme becerileri gelişebilmektedir.

Tüm bir hukuk öğretimi sürecinin, içselleştirilmiş öğrenme bakımından salt müfredat odaklı olmaması gereğine inanıyoruz. O nedenle, “eşlik eden öğrenme yöntemleri”ni önemsiyoruz. Bu yöntemler sayesinde öğrenciler, öğretim üyelerimizin kazandığı ulusal ya da uluslararası projelerde görev üstlenmekte; araştırma asistanlığı yapmakta, yenilikçi öğrenme ödüllerine dayalı programlara, içtihat gruplarına, Üniversiteye Giriş ve Hukukçuluğa Giriş seminerlerine, sertifika çalışmaları ile uluslararası işbirliğimize dayalı yaz okullarına katılmakta; öğrenci yayıncılığı yapabilmektedir. Tüm bunların katkısıyla Hukuk Fakültesi, mezunlarını -ister kamusal ister özel alanda çalışsınlar- farklı ve fark edilebilir becerilerle profesyonel konumlara hazırlamaktadır.

Akademik saygınlığa dayalı kabul görme, en önemli kurumsal değerlerimizdendir. Bu kurumsal değeri, araştırma alanında ulusal ve uluslararası ölçekte öne çıkan çok sayıda yayınla; ulusal ve uluslararası araştırma fonları (TÜBİTAK, NEWTON, BAGEP vd.) tarafından desteklenen projelerimizle yarattık. Hukuk alanındaki iki merkezimiz, kurdukları çeşitli araştırma gruplarına dayanarak etkin biçimde çalışmaktadır: Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Merkezi ve Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Merkezi (NASAMER ve KÜREMER).

Fakülte ve Merkezlerimiz ortaklaşa her yıl kırka yakın araştırma etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinlikler, nitelikli uluslararası ve ulusal yayın çıktılarına dönüşmektedir. Dünya çapında saygınlık kazanmış araştırma kuruluşları ve derneklerle kurduğumuz işbirliklerimiz, karşılaştırmalı ve uluslararası hukuk araştırmalarındaki derinleşmemizin de kanıtıdır. Kadromuz, hukuk uygulamasına ciddiyetleri ve deneyimleri ile yön veren seçkin hukukçuları da barındırmaktadır. Öğretim kadromuzu, oluştururken gösterdiğimiz seçiciliğin tek dayanağı araştırma ve öğretmede kalitedir.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ulusal ve uluslararası alanda edindiği haklı yeri pekiştirdiğini gözlemlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu değeri sürdürülebilir kılmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Hukukun, toplumsal gelişme ve daha adil bir dünya için taşıdığı değere duyduğumuz inançla…
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Hukuk Fakültesi Dekanı