Şirket Teorileri ve Esas Sözleşme Özgürlüğü Sorununa Yansımaları

Date and Time Tarih ve Saat

2020-03-16 14:00

2020-03-16 14:00

Map Lokasyon

SNA Z53

Şirket Teorileri ve Esas Sözleşme Özgürlüğü Sorununa Yansımaları

Şirket Teorileri ve Esas Sözleşme Özgürlüğü Sorununa Yansımaları

Konuşmacı Bilgileri

Cem Veziroğlu