Profile picture

Levent Emre Özgüç

Araştırma Görevlisi
Hukuk Fakültesi

Genel Bakış

Dr. Levent Emre Özgüç Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisidir. Geçmişte Almanya Bremen Üniversitesinde Avrupa Birliği Jean Monnet Bursiyeri olarak misafir araştırmacı pozisyonunda bulunmuştur. Özgüç Koç Üniversitesinden hukuk lisansı ile kamu hukuku yüksek lisansı ve doktorasına sahiptir. Ayrıca Cambridge Üniversitesinde kriminoloji araştırmaları alanında yüksek lisansını üstün başarı derecesiyle tamamlamıştır. Güncel araştırma alanları arasında suç önleme ve kriminalizasyon teorileri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları

Suç Önleme , Kriminalizasyon Teorileri

Eğitim

2024,

Doktora, Koç Üniversitesi

2018,

Hukuk Yüksek Lisansı, Cambridge Üniversitesi

2017,

Hukuk Yüksek Lisansı, Koç Üniversitesi

2015,

Hukuk Lisansı, Koç Üniversitesi

Ödüller

2022,

AB Jean Monnet Bursu