Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tivaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu Tebliğ Çağrısı

Date and Time Tarih ve Saat

2020-10-15 15:00

2020-10-15 15:00

Map Lokasyon

ANAMED

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tivaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu Tebliğ Çağrısı

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tivaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu Tebliğ Çağrısı