Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu

Date and Time Tarih ve Saat

2020-10-15 15:00

2020-10-15 15:00

Map Lokasyon

Zoom

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu

Etkinliğe katılmak için lütfen tıklayın: https://kocun.zoom.us/j/92561842763

Şifre: 839348