Genç Araştırmacılar Sempozyumu (Online) “Toplumsal Cinsiyet Ve Haklar”

Date and Time Tarih ve Saat

2020-11-06 09:00

2020-11-07 09:00

Map Lokasyon

Zoom

Genç Araştırmacılar Sempozyumu (Online) “Toplumsal Cinsiyet Ve Haklar”

Sempozyum, genç araştırmacılarca toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürütülen nitel, nicel, disipline özgü veya disiplinler arası çalışmalara akademik bir alan sunmayı amaçlamaktadır. Sempozyuma katılım ücretsiz olup, sonunda katılımcı araştırmacılara katılım sertifikası verilecektir. Sempozyum dili Türkçe’dir. Sunulan tebliğlerin KOÇ-KAM araştırma yayınları kapsamında basılması planlanmaktadır. Sempozyumun ilk gününde tebliğ sunumlarına dayalı oturumlar, ikinci gününde tebliğ sunan araştırmacılara yönelik olarak bir yöntem semineri planlanmaktadır. Yöntem semineri, farklı araştırma yöntemlerine ilişkin güncel gelişmelere ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden araştırma yöntemlerine odaklanacaktır.